Medicinális Informatikai Laboratórium2014.05.23.

A humán vonal képviselői célul tűzik ki az élenjáró, high-tech módszerek, megoldások és eljárások meghonosítását, művelését és piacra vitelét, így a következő tématerületeken szolgáltatunk:

 1. Nanomedicina,
 2. Újgenerációs Szekvenálás, NGS
 3. Biostatisztika és bioinformatika
 4. Egészségügyi informatika

 

A klinikai biostatisztika, adatmenedzsment és bioinformatika eszköztárán szerzett több éves tapasztalatunkkal vállaljuk klinikai (humán), ill. preklinikai (nem humán) vizsgálatok adatfeldolgozási feladatait.

 

A kísérlettervezés, adatbázis tervezés, statisztikai és adattisztítási terv elkészítése, illetve a statisztikai kiértékelés lépések által hatékonyan láthatjuk el a szükséges támogató funkciót a K+F projektek esetében az alábbi vizsgálatok/kísérletek esetén:

 

- Megfigyeléses vizsgálatok

- Klinikai kísérletek

- Metaanalízis 

 • Az egészségügyi informatika és azon belül is a telemedicina 15 éve egyik fő területe a csapatnak. Ebbe beletartoznak: regionális egészségügyi. rendszer informatikai alapjainak tervezése, több telephelyes intelligens teleradiológiai rendszer fejlesztése és üzemeltetése, idősek számára kifejlesztett felügyeletei megoldások, orvosi protokollok saját telemedicina eszközökkel történő támogatása, gyors és egyszerű fáradtságdetektálás.
 • K+F projektekhez szakmai kompetenciát, saját fejlesztésű eszközöket, folyamatszemléletet, új technológiák integrálását tudjuk nyújtani.
 • Saját fejlesztésű eszközeink élettani, környezeti, mozgási és élettérrel összefüggő paramétereket mérnek, elemeznek.

 

A) Biostatisztika (pre-klinikai és klinikai vizsgálatokhoz)

 • Elemszám meghatározás (kísérlettervezés, R program)
 • Statisztikai analízis terv elkészítése
 • Adattisztítás (R program)
 • Statisztikai kiértékelés (R program, leíró és próba-statisztikák, grafikus ábrázolás)
 • Statisztikai jelentés elkészítése
 • Statisztikai tanácsadás

 

B) Bioinformatika

 • Bakteriális eloszlás meghatározása
 • Polimorfizmusok és mutációk azonosítása (SNP/MNP, INS/DEL) 
 • Genetikai asszociációvizsgálat
 • Kromoszómális eltérések azonosítása (Aneuploidiák, triszómiák, pl. Klinefelter-szindróma)

 

C) Egyéb

 • Szerver, ill. kliens oldali szoftverfejlesztés (szkript, pipeline, automatizálás és GUI) 
 • Adatbányászat (több study metaanalízise)
 • Párhuzamos adatfeldolgozás (Hadoop, MapReduce)

 

D) Egészségügyi informatika területén:

 • orvosi protokollok informatikai támogatása,
 • telemedicina rendszerek (Continua, HL7) kidolgozása,
 • teleradiológia, rehabilitáció,
 • homecare, telecare rendszerek kutatása, tervezése,
 • AAL,
 • mozgás analízis

 

Önállóan is használható jelentősebb berendezések, felszerelések és egyéb elemek

 

1. Hadoop cluster

Bioinformatikai algoritmusok Hadoop környezetre való átültetése,clusteren futtatása.

 

2. Ion Torrent újgenerációs szekvenáló platform

 

Az Ion Torrent PGM, Ion OneTouch 2 & Enrichment System, Verity PCR, Qubit 2.0 Fluoriméter, E-Gel System (Life Technologies), 2100 Bioanalyzer (Agilent) elemekből álló platformunkon az alábbi területeken vehető igénybe szekvenálási szolgáltatás: humán vagy eukarióta gének célzott mély szekvenálása vagy újraszekvenálása - baktérium- , vírusgenomok, plazmidok de novo genomszekvenálása - NGS-alapú mikrobiális összetétel vizsgálatok (eubaktériumok, archeák, gombák mennyiségi és minőségi meghatározása) - Transzkriptómia (RNASeq)

 

3. Mathworks MatLab szoftvercsomag

 

A MATLAB® egy programozási környezet, melyben algoritmusfejlesztést, adatelemzést, megjelenítéseket és numerikus-számításokat lehet végezni. MATLAB használatával a hagyományos programozási nyelvekhez képest – mint például C/C++ és Java – gyorsabban oldhat meg technikai, számítási problémákat.

 

Az ismertető letöltése PDF formátumban.

 

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.