LCA Fenntarthatósági Centrum2014.05.13.

A klasszikus értelemben vett környezeti életciklus elemzés (Life Cycle Assessment – LCA) lényege, a környezeti hatások értékelése a termék teljes életciklusán keresztül (nyersanyagok kitermelésétől, alkatrészek gyártása, termék előállítás, értékesítés, raktározás, használat, End of Life - figyelembe véve az egyes szállítási folyamatokból származó környezeti hatások nagyságát is).


A fenntarthatóság elérése megkívánja a gyártóktól a környezeti szempontok beépítését a gyártási/szolgáltatási folyamatba gazdaságilag is megtérülő módon. Az életciklus elemzés, mint a fenntartható fejlődés megvalósításához alkalmas eszköz, számos lehetőséget kínál.


A fenntarthatóság kritériumainak való megfelelés végett, a „bölcsőtől a bölcsőig“ elv jelentősége folyamatosan erősödik. A környezeti hatások LCA szemlélet szerinti értékelése a fenntarthatóság jegyében EU-s szinten is egyre inkább preferált. Ezt támasztja alá, hogy számos nemzetközi ajánlás és szabvány született már, illetve jelenleg is kidolgozás alatt áll, továbbá az EU Hulladékkezelési Irányelve, illetve ennek magyarországi adaptálásával, az új Hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) elfogadása is. Ez a hulladékképződés megelőzését állítja a hulladékgazdálkodási hierarchia csúcsára az újrahasználat és újrafeldolgozás támogatásával és csak legvégső esetben kerülhet sor az ártalmatlanításra. A törvény rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősség elvéről, miszerint a „gyártó felelős a termék és a technológia jellemzőinek - a megelőzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történő - kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességének, élettartamának és újrahasználhatóságának, javíthatóságának, továbbá a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből képződő hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezését…”

 

Életciklus elemzés módszerével lehetőség van a terméktervezés, a profit és a környezeti szempontok összehangolására. A módszer alkalmazása hozzájárulhat a vállalati döntéshozatal támogatásához, segít a problémamegoldásban.

A következő területeken alkalmazható:

 • adott esetben a tervezett műszaki változtatások milyen környezetterheléssel járnak/ milyen környezeti megtakarítást eredményeznek;
 • segít a termékgyártás környezetileg „gyenge pontjainak” azonosításában, illetve annak meghatározásában, hogy a termék teljes életciklusát vizsgálva ezt mit jelent;
 • környezeti és fenntarthatósági jelentések készítésénél felhasználhatók az LCA elemzés eredményei;
 • segíti a vállalat egyéb működéséből fakadó környezeti hatások racionalizálását, például az üvegházhatású gázok csökkentési lehetőségeinek feltárását (keletkező hulladékok, szennyvíz, légszennyezés, villamos energia, földgáz felhasználás, saját járműhasználat környezeti hatásainak elemzése). Emellett érdemes kiterjeszteni a vizsgálatot olyan részekre is, melyekre a cégnek csak közvetve van hatása, mint például a beszállítással, kiszállítással kapcsolatos tevékenységek elemzése – szállító járművek, szállítási távolságok, a dolgozók utazási szokásai – munkába járáshoz használt közlekedési eszközök figyelembevétele, stb. Az így kapott elemzés lehatárolja a teljes tevékenységet termékfüggetlenül.
 • marketing tevékenység támogatására, például a környezeti hatások jól kimutatható időbeli javulá-sának alátámasztására, környezeti-fenntarthatósági reklámként;
 • hosszú távú környezetvédelmi stratégia számszerűsítése oldható meg ezzel a módszerrel.

 

Az LCA elemzések készítéséhez számos tudományosan megalapozott módszer áll rendelkezésre, melyek különböző elvek alapján környezeti hatáskategóriákat állítanak fel, például: globális felmelegedés, erőforrás csökkenés, savasodás, eutrofizáció, stb.


Ezek közül Közép-Európában kiemelt szerepet kap a globális felmelegedésre való hatások elemzése, mely minden elemzési módszerben megjelenik különböző megnevezéssel - klímaváltozás, karbon lábnyom, szénlábnyom, stb.- ami nem más, mint a különböző üvegházhatású gázok (CO2, CH4, N2O, CFC-12, stb.) globális felmelegedéshez való hozzájárulásának mértéke egységnyi CO2-ben kifejezve.


A vizsgálatokat a PE International által kifejlesztett Gabi6 életciklus elemző szoftverrel végezzük el, melyhez több megbízható ipari forrásból származó és tudományosan megalapozott adatokat tartalmazó adatbázissal rendelkezünk:


1. A szoftver alap-adatbázisa, mely

- 2 444 ipari folyamatra tartalmaz adatokat (PE International adatai, teljes ELCD adatbázis, Plastic Europe adatokat is).
- Elsősorban „bölcsőtől a kapuig“ adatokat tartalmaz, illetve a modellezés támogatására paraméterezett folyamatokat is:

 • szerves és szervetlen vegyi anyagok
 • fémek
 • műanyagok
 • fa és faipari termékek
 • energiatermelés
 • szállítás
 • gyártási folyamatok
 • End of Life

 

2. A svájci Ecoinvent adatbázis, mely több ezer folyamatot tartalmaz

 • mezőgazdaság
 • energiaellátás
 • szállítás
 • bio-üzemanyagok
 • különböző kemikáliák
 • építési anyagok
 • csomagolóanyagok
 • fémek, és nemesfémek
 • fémelőkészítési folyamatok
 • ICT és elektronika
 • hulladékkezelés

 

A szoftver az összes szabványos hatásértékelési módszer alkalmazását lehetővé teszi:
CML, IPCC, ReCipe, Ecoindicator, EDIP, TRACI , IO2+, UBP, Usetox, … incl. ILCD. Továbbá 74 normalizációs és 38 súlyozási beállítást, scenario analízist, i-report készítési funkciót is tartalmaz.

 

Elérhetőségek:
Osztályvezető:  István Zsolt - zsolt.istvan@bayzoltan.hu
Munkatársak: Bodnárné Sándor Renáta - renata.sandor@bayzoltan.hu, Siposné Molnár Tímea - timea.molnar@bayzoltan.hu

 

Az ismertető letöltése PDF formátumban.

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.