Analitikai Laboratórium

Nagyműszeres analitikai mérések (GC-FID, GC-MS, HPLC, TOC, LSC)

tovább »

Lézertechnológia Laboratórium

A lézersugaras megmunkálások fő területeit tekintve ez a különleges vágásokat (speciális anyagok vágása, ill. ferde vágás), az egyesítő hegesztéseket (hozaganyaggal és hozaganyag nélkül), a felrakó hegesztéseket, az acélok felületedzését, a felületötvözéseket és a felületstrukturálást fedi le

tovább »

Medicinális Informatikai Laboratórium

A humán vonal képviselői célul tűzik ki az élenjáró, high-tech módszerek, megoldások és eljárások meghonosítását, művelését és piacra vitelét

tovább »

Környezetvédelmi Laboratórium

Környezetvédelmi mikrobiológiai feladatok megoldása. Bioremediációs oltóanyag fejlesztés, adalékanyag tesztek, egyedi modellezési lehetőségek

tovább »

MFC Laboratórium

Mikrobiális üzemanyag cellák teljesítményének nyomon követése

tovább »

Vízipari Laboratórium

Mikrobiális üzemanyagcellákban, biofilmekben zajló folyamatok mérése víz-, szennyvíz gyors analízis, biofilmek vizsgálata

tovább »

Olaj- és Gázipari Laboratórium

Gázanalízis tenzidoldatok felületi feszültségének mérése ásványi olaj és biopolimerek reológiai tulajdonságainak vizsgálata

tovább »

Nanokémiai Laboratórium

A BAY-ATI Újgenerációs Anyagok és Eljárások Osztályán belül működő Nanokémiai Laboratórium tevékenysége a felhasználói igények kielégítésére koncentrál mind a műszaki anyagtudomány, mind a kifejlesztett anyag gyártástechnológiájának tekintetében

tovább »

LCA Fenntarthatósági Centrum

A klasszikus értelemben vett környezeti életciklus elemzés (Life Cycle Assessment – LCA) lényege, a környezeti hatások értékelése a termék teljes életciklusán keresztül

tovább »

Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium

Osztály és Laboratóriumok alapvető tevékenységi köre

tovább »

Mechatronika Laboratórium

A Mechatronikai Laboratórium alkalmas prototípus elektronika fejlesztésére, gyártásra, tesztelésre és prototípus berendezések készítésre

tovább »

Nanoanyagok Laboratórium

Nanoanyagok Laboratórium berendezései

tovább »

Szoftvercentrum

A Kutatási Infrastruktúránk lényegében egy szolgáltatást nyújtó szoftvercentrum, mely mögött felhalmozott tudás és tapasztalat áll. Lényegében tudástranszfert nyújtunk a KKV-knak, aktívan részt veszünk hazai és nemzetközi projektben, szakértői tevékenységet végezünk vállalkozá-sok, ipari cégek megbízásából

tovább »

A Kutatási Infrastruktúra (KI) igénybevételének általános szabályzata

Műszereink szolgáltatásként elérhetőek hazai és külföldi egyetemi/akadémiai kutatócsoport illetve ipari partner számára. 

tovább »

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.