Horizont 2020 pályázati felhívások2015.04.02.

Horizont 2020 projekt előkészítő utakat támogatnak Chilébe 

 

A CEST+I (Chile-EU Science, Technology and Innovation Initiative) projekt felhívást tett közzé, chilei és európai munka utak támogatására. A munka utak célja a Horizont 2020 projekt előkészítése a chilei KFI szereplőkkel.

  

Az érdeklődők jelentkezését minden tudományterületről várják, intézményi megszorítások nincsenek. A sikeres pályázók utazási költségeit fedezik, és 200 eurós napi díjban részesülnek, legfeljebb 1000 euró értékben. Jelentkezési határidő: március 23., 17h00 (CET).

 

Bővebb információ:  http://www.sti-cooperation.cl/index.php/en/news/news/1-noticias/368-cesti-invita-a-presentar-expresiones-de-interes-para-visitas-de-trabajo-en-chile-y-europa-

 

 

AAL

 

Megjelent az AAL (Tevékeny és önálló életvitel) közös program 2015. évi pályázati felhívása. Az AAL program célja infokommunikációs technológia (IKT) alapú fejlesztések megvalósítása az idősek életminőségének javítása érdekében.

 

A 2015-ös felhívás célja olyan megoldások kifejlesztése, melyek segítik az időseket abban, hogy aktív és önálló életet élhessenek otthonaikban (képesek legyenek napi tevékenységeik ellátására, irányítására, döntések meghozatalára, részt vegyenek a társadalmi életben) a család, szociális hálózat, közösség támogatásával. A megoldásoknak könnyen használhatónak, fenntarthatónak és megfizethetőnek kell lennie, ezen felül fontos a kereskedelmi forgalomba hozhatósága.   

 

A pályázatoknak legalább 3 különböző AAL programban résztvevő országból származó partner együttműködésével, legalább egy kkv és egy végfelhasználó szervezet bevonásával kell megvalósulniuk.

 

A pályázatok beadási határideje 2015. május 28., 17h00.

 

További információk:

http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2015/

 

M-ERA.NET pályázati felhívása

 

Az anyagtudományok területén működő M-ERA.NET közös pályázati felhívást tett közzé 2015.február 3-án.

 

22 európai ország 35 finanszírozó szerve, valamint Tajvan, Korea, Brazília és Oroszország vesz részt a közös pályázati felhívásban, mely költségvetése több mint 25 millió EUR.

 

A pályázati felhívás az alábbi témakörök innovatív projektjeit támogatja: 

 • ICME (Integrated Computational Materials Engineering)  
 • új felületek és bevonatok
 • nagy teljesítményű szintetikus –és bioalapú kompozitok
 • anyagok a fenntartható és megfizethető alacsony szénkibocsátású energia technológiákhoz
 • bioaktív anyagok felületeinek személyre szabása az egészségügyi alkalmazásokban
 • anyagok az additív gyártáshoz

 

A magyar pályázók kutatóintézetek vagy felsőoktatási intézmények lehetnek. További részletekért javasoljuk az NKFIH-val való kapcsolatfelvételt, melyet itt megtehet. 

A pályázati felhívás dokumentumai letölthetők itt.

 

Egyetemes biotechnológiai innovációs díj

 

Február 2 és április 22 között lehet pályázni az egyetemes biotechnológiai innovációs díjra, melyet 2009 óta ítélnek oda az egészségügyi projektek kedvezményezettjeinek a biotechnológia, orvosi technológia és az e-egészség területein.

 

A pályázók köre széles, a fiatal start-upokat és az egyetemi laboratóriumok jelentkezését egyaránt várják. A pályázatok bírálói az egészségügyi cégek, gyógyszerészeti laboratóriumok, biotechnológiai cégek és a közintézmények közül kerülnek ki.  Bírálati kritériumaik: 1. az innováció tudományos minősége; 2. IPR stratégia; 3. a humánerőforrások minősége; 4. projekt kivitelezhetősége; 5. piaci siker lehetősége.

 

A bírálat három lépcsős, májusban kezdődik. Az október 5-én, Párizsban megrendezendő Innovációs Napok keretében adják át a díjat a két leginnovatívabbnak tartott projekt képviselőinek.

 

A nyertes pályázók legfeljebb 30.000 EUR jutalomban és konzulensi szolgáltatásokban részesülnek, ezen felül láthatóságuk az európai egészségügyi szektorban nő. 

 

Bővebb információt itt találhatnak. 

Eurpipides call


Euripides, the EUREKA Cluster for heterogeneous electronic products integration, advanced smart sensors, power electronics and enmeshed and implanted systems is pleased to announce the deadlines for its Spring 2015 Call for proposals.

 

Deadline for PO submission 11 March 2015
Deadline for FPP submission 29 May 2015

http://www.euripides-eureka.eu/calls

 

2015. évi H2020 Marie Skłodowska-Curie Akciók Kutatási és Innovációs Kutatócsere (RISE) program

 

A RISE (Research and Innovation Staff Exchange) egy fogadóintézményi pályázat, amelynek célja nemzetközi és interszektorális kutatócsere és tudástranszfer megvalósítása, közös kutatási és innovációs projekteken keresztül. A mobilitási lehetőség nemcsak a kutatók, hanem a résztvevő szervezetek egyéb alkalmazottai (technikai munkatársak, adminisztratív dolgozók és a management tagjai) számára is nyitottak.

 

További információ:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html

  

A Matsumae Nemzetközi Alapítvány 2016. évi Kutatói Ösztöndíj Programja

 

A Matsumae Nemzetközi Alapítványt (MIF) 1979-ben Shigeyoshi Matsumae az Alexander von Humboldt Alapítványtól nyert indíttatás alapján hozta létre. Alapításának fő célja az volt, hogy az ösztöndíjjal kiváló szakmai képességekkel és emberi tulajdonságokkal rendelkező kutatókat vonzzanak Japánba a világ minden részéről, nemtől, fajtól, ideológiai meggyőződéstől és nemzetiségtől függetlenül annak érdekében, hogy az országot jobban megismerve, a kialakuló kapcsolatok és barátságok révén ezek a kutatók később hozzájárulhassanak a béke stabil fenntartásához.

Az Alapítvány megalapítása óta 112 országból 721 kutató végezhetett kutatásokat Japánban az ösztöndíj program segítségével, köztük 13 magyar kutató.

A 2016. évi Kutatói Ösztöndíj Program keretében várhatóan 20 ösztöndíj helyre lehet pályázniuk azoknak a kutatóknak, akik Ph.D. fokozattal rendelkeznek, de a pályázat benyújtásakor még nem töltötték be a 49. évet. A 3-6 hónaposra tervezett kutatásnak 2016 áprilisa és 2017 márciusa közötti időszakra kell esnie. Elsődlegesen a természettudományok, a mérnöki tudományok és az orvostudományok területéről várják a pályázókat. A kutatók szabadon választhatják meg a japán fogadó intézményt, de a fogadókészségről az intézmény nyilatkozatát csatolniuk kell a pályázathoz.

 

A pályázatokat 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani a MIF részére a pályázati felhívásban megadott információknak megfelelően: Research Fellowship Program 2016 Announcement PDF (2 251 KB)

 

További információ:

Web: http://www.mars.dti.ne.jp/mif/
E-mail: contact2mif@mist.dti.ne.jp

 

  

Az EUREKA Celtic-Plus újabb pályázati felhívása

 

A Celtic-Plus egy iparvezérelt EUREKA ICT Klaszter, amely a telekommunikáció, az új média és a Jövő Internet területéről várja az „Okos Hálózati Világ” paradigmájába illeszkedő pályázatokat. A Celtic-Plus nyitott bármilyen intézményi típus jelentkezésére a nagyipari szereplőktől, a kis- és középvállalkozásokon át az egyetemekig és kutatóintézetekig.

 

A magas színvonalon beadott pályázatok sikeraránya 70% körüli, a pályázati területek a teljesség igénye nélkül: 5G, Internet of Things, energiahatékonyság, digitális biztonság, intelligens városok, digitális vállalkozások, E-egészségügy, Big Data.

 

Pályázók regisztrációs és feltöltési felülete: https://tools.celticplus.eu/
Pályázati űrlapok és kapcsolódó dokumentumok: http://www.celticplus.eu/Project-calls/Call-2014/call-2014-support.asp
A részletes GYIK is informatívan használható: http://www.celticplus.eu/FAQ/faq.asp

 

A pályázati határidő: 2015. február 10.


A pályázati értékelési határidő: 2015 áprilisa

 

InGRID adatbázisokhoz való hozzáférés

Tizenegy intézet által alkotott ún. InGRID adatbázishoz való hozzáférésre lehet pályázni március 15-ig. Az adatbázisok a társadalomtudományok területén kutatók munkáját segítik elő a befogadó növekedés, szegénység, életkörülmények, munkakörülmények, kitett csoportok, társadalompolitika stb. témaköreiben.

 

A pályázati információk itt tölthetők le:  http://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call19

 

Harmadik Intelligens Városok és Közösségek ERA-NET pályázati felhívás

A pályázati fő felhívás célja, hogy fenntartható, vonzó és gazdaságilag kivitelezhető városi környezetet hozzanak létre a tagállamokban.

 

Az ERA-NET közös költségvetése 20-28 millió euró, melyet 12 európai ország (Ausztria, Belgium, Ciprus, Finnország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Románia, Svédország, Svájc és Törökország) részvételével tettek össze. Harmadik országokból is lehetséges a pályázás, ám tevékenységeik finanszírozására egyéb forrás bevitele szükséges. A pályázati felhívás témakörei: intelligens és integrált városi energia- és közlekedési rendszerek, intelligens eszközök és szolgáltatások az integrált városi energia-és közlekedési rendszerekhez, intelligens big data, intelligens kormányzás és polgárok.

 

A pályázatok benyújtása két lépcsős: márciusig lehet az első szakaszban benyújtani az előzetes projektjavaslatokat, melyekből 50 –t választanak ki. Május és szeptember között, a második lépcsőben nyújthatják be a végső pályaműveket.

 

A felhívás elérhető itt: http://eu-smartcities.eu/content/third-call-era-net-smart-cities-and-communities

 

Megjelentek az új COST pályázatok 

 

http://www.cost.eu/design/cost/images/global/logo_cost.png

 

 

Megnyílt a COST pályázatok újabb fordulója, COST Akciók alakítására, melyek a kutatók hálózatosodását segítik elő. A pályázatot bármilyen tudományterületen be lehet adni. A COST Akció alakításához legalább öt COST tagállam vagy együttműködő ország kutatóinak részvétele szükséges.

 

A pályázatokat 2015. februárjától lehet majd benyújtani a e-COST online rendszerén keresztül . A beadási határidő 2015 március 24., 12h00 (dél, CET). 

 

Bővebb információ: http://www.cost.eu/participate/open_call

 

Fast Track to Innovation

 


 

 

A módosított  munkaprogramok mellett az Európai Bizottság közzétette a  Fast Track to Innovation (FTI) –ra vonatkozó információkat, mely a Horizont 2020 keretprogram egyik újdonsága.

 

 

 

 

Az FTI egy olyan, jövőre induló teszt pályázati felhívás, mely az innovatív termékek piacra jutatását hivatott megkönnyíteni, az uniós finanszírozást követő 3 éven belül. A felhívásra olyan konzorciumban lehet pályázni, melyekben az ipari szereplők jelenléte biztosított.  Az FTI 2015-2016 közötti teszt fázisának összköltségvetése  200 millió EUR, a projekteknek a LEIT és a Társadalmi Kihívások pályázati felhívások céljaihoz  kell kapcsolódniuk. 2015-ben három határidőben lehet majd pályázni: 2015. április 29., szeptember 1. és december 1. Az első pályázati felhívásokat 2015. január 6-án lesznek nyilvánosak.

 

Bővebb információ itt:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html

 

Az IMI következő pályázati felhívásainak előzetes témái

 

 

 

A novemberben, rendkívüli gyorsasággal meghirdetett és már le is zárult ebola pályázati felhívást követően az IMI közzétette a következő, harmadik és negyedik pályázati felhívásának témáit, melyeket decemberben fog hivatalosan is meghirdetni.

 

 

 

Az IMI2 - Call 3 pályázati felhívás 6 kutatási-és innovációs témát fed le:

 • Remote assessment of disease and relapse (RADAR), topic 1: central nervous system (CNS)
 • Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to enable disease modification
 • Linking clinical neuropsychiatry and quantitative neurobiology
 • The consistency approach to quality control in vaccine manufacture
 • Pertussis vaccination research
 • Knowledge Repository to enable patient focused medicine development

 

Az IMI 2 - Call 4 pályázati felhívás CSA (Coordination and Support Action) típusú pályázat, mely az „Enabling platform on medicines adaptive pathway to patients” címet viseli.

 

Az IMI webináriumot is tart majd a pályázati felhívásokról, mely időpontja egyenlőre nem ismert.

 

A pályázati felhívások tervezett szövege elérhető itt: http://www.imi.europa.eu/content/future-topics

 

 

SSH pályázatok áttekintése a 2015-ös évre

 http://www.net4society.eu/_img/screenshots/Website_net4society_Header.jpg

 

A társadalom-és bölcsészettudomány kutatói számára nyújt segítséget a Net4society által készített lista, mely a 2015-ös Horizont 2020 tárgybeli pályázati felhívásait tekinti át. A dokumentum letölthető itt:

http://www.net4society.eu/_media/NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers_2015_final.pdf 

 

SHAPE pályázati felhívás a HPC területén

 

http://www.prace-ri.eu/IMG/png/shape_logo-560x138.png

 

A PRACE keretében került meghirdetésre a SHAPE teszt pályázati felhívás újabb köre, amelyre 2014. november 10. és 2015. január 15. között van lehetőség pályázni.

 

 

A pályázatot meghirdető PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe, mely egy HPC kutatási infrastruktúra) tevékenységével Európa versenyképességét szeretné elősegíteni a magas szintű számítástechnikai, adatkezelési szolgáltatások és erőforrások, valamint szakértői értékelési folyamatok révén.

 

A SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe) egy a PRACE által támogatott pán-európai program, mely célja, hogy az európai kkv-kat a megfelelő szakértelemmel lássa el a High-Performance Computing (HPC) nyújtotta innovációs lehetőségek kihasználásában. A program lehetőséget nyújt az európai kkv-knak, hogy a PRACE Kutatási Infrastruktúra keretein belül kidolgozott szakértelemből és tudásból részesülhessenek. 

 

A felhívás nyitott minden európai kkv-nak. A sikeresen pályázóknak lehetőségük lesz saját környezetükben kipróbálni a HPC-alapú eszközöket és technológiákat. A közös projekt során meghatározásra kerül a megfelelő HPC modell, értékelés készül a megoldás üzleti és műszaki életképességét illetően, valamint lehetőség nyílik tesztelésre a PRACE erőforrásainak alkalmazásával (PRACE Preparatory Access).

 

A PRACE-ről bővebb információ itt található: http://www.prace-ri.eu/

A SHAPE-ről bővebb információ itt található: http://www.prace-ri.eu/hpc-access/shape-programme/

Pályázni elektronikus úton lehetséges: http://www.prace-ri.eu/shape-application-form/

 

Neurodegeneratív Betegségek Kutatása Közös Program (JPND JPI) pályázati felhívás

 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2014/07/logo.pngA Neurodegeneratív Betegségek Kutatása Közös Program (JPND JPI)  2015 januárjában fogja közzétenni pályázati felhívását.

 

A kezdeményezés a neurodegeneratív betegségek jelentette kihívásokra válaszoló projekteket támogatja.

 

 

 

 

A felhívás célja, hogy innovatív, nemzetközi kutatói együttműködések szülessenek az alábbi – a JPND által kiemelten kezelt – területeken:

 • Longitudinal Cohorts
 • Advanced Experimental Models
 • Risk and Protective Factors

 

A rendelkezésre álló költségvetés több mint 30 millió euró, amelyet a tagállamok biztosítanak. A felhívás témái (tájékoztató jelleggel):

 • Genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors of neurodegenerative diseases
 • Longitudinal cohorts in neurodegenerative disease research
 • Advanced experimental models of neurodegenerative diseases

 

A két lépcsős felhívás jövő év januári meghirdetése után, az első szakasz (pre-proposal submission) várható határideje 2015 márciusa lesz.

 

A JPND JPI partnerkereső rendszert is működtet, amely elérhető az alábbi linken: http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/partnering-tool/

 

További információk a JPND honlapján: http://www.neurodegenerationresearch.eu/2014/11/jpnd-joint-transnational-call-for-research-proposals-preannouncement/

 

 

Módosított munkaprogramok a 2015. évre

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQVFRUUFBQVFBUVGBcXFRQUFBUXFxQVFBQYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGywkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLC0sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAJcBTQMBEQACEQEDEQH/xAAbAAADAQEBAQEAAAAAAAAAAAACAwQFAQYAB//EAEoQAAIBAwEFBAgCBwMICwAAAAECAwAEESEFEjFBUQYTYXEUIjKBkaGx8MHRBxUjM0JSYnOS4UNjcoOTosLSFhckJTRTVFV0gvH/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMABAX/xAAzEQACAgEDAwEFBgcBAQAAAAAAAQIRAxIhMQRBURMiMmFxgQUUkaHR8CMzQlKxwfFTcv/aAAwDAQACEQMRAD8A/JAK9g4igWz4zuNjjndOMHhrRVAdnyxnoeOOHPkPOnSFsa0DL7QI8wR9aZKxWxwtG09RteHqnXy0plXkV2fdwc4wc9Ma/Cn0oRt2c7mtoCphJaseCsfIE8eFK0kG2z7uj0oqIrkMW2YgkKSFGWIB9UHgT0o6UC2z425xnBx1wcfGjpXArZzuT0OnHw86OgFhi3OM4OOuDj40UlwK26sNrYjiCM9Rj60Uk+BW2hhtGB3SpBOMAggnPDSmSVWBtoMWbZI3WyOIwcjzHKttV2LbujiweFGhdQxbfhpxrUDUWR23HSkZeMgWs2wfVOh10OnHOaCkvIJWSi1Y8FJ8gT9KdtLknu+DnopxndOAcE4OAemeta1wC3VhtakAZBGeGRjPlQtN7FN63EtbHGcHHXGnxo7cC2+TjWjAZKkA8Dg1tvIbYLWbZK7rbw4jByPMUNquxrd0Ka3OuQdOPhy16cRQ0oOpnDbHGcHHXBx8aFK6Db5ONbNgHdOG9k4OGxxwedK4rgZMUYqVxG1HDFz5daGkOo4YT0NDSGwZYCDggg9CMfWhVjWLMXh9nUUNIbOGI9D09/T5ihQUz7uGwWCkhcBjg4UngCeAoUroYWY+OnDj4edCjWdFuxyArHHHAJxnr0obDbgmBs43TknAGDknpjrqNPGhRgJIiCQQQRoQQQQfEHhWpBFstKwgUow0U6EPSWm1n7i2Rp3wt1LvoZGwIt203N5c+xlZMZ00atpVvbt+odWyNuz2hb+lll9QfrW3lLtMrK0atd5kX1F3VG+pzkj1196yhLT9H2+QdUTz+13Ysm8zEboxvXKXRGuvrocLy08KvCqf6URycnopduI17O/eS7gF/usbjeDF45RGYGKYjJyAPa4j3osb9NfTsFzWocu1oknFyJCe6t4kgLbs07O5beM6llBZV71DrgAx4yMZZY5Sjorlu+y+grmr1Hy3drHE8JHewNdNKiKR3gXu4nhyTqNC8Teb81FPoyTaktnVfr+qEc4xVcqyi92j3pmdXG/I1ox7u5jthkWaq+N7RgHyN0cMUscWmrW2/a+4zyJrkRsy5haFEkkRXmDWcpYg7kS97IkpPJe8kt9f8ya2THJTbitluvntt/k0Jx07v4D7fafePDIkqxot1LJcKZBGe7LoUzGSDKO6XcAAb2cY11Pp6U01eyrbv/rcXXdNPvuJl2hGbYRq7b3oW5uGQdwSZZC6mPH74KVZcnXTmACVjlrtrbV9eF+QHkVV8AO091HKJO5YKFnJkXeB9I3h6swOmd07y7uu6GBHFjR6eEotavG3w+Amaaa2/wCg3e1lW3jjUu5a07pl7z9ihaSQktFu6yAYI1GMg8qMcTc235v4/wDASzJRSXg2ptqQtPnvGZReFj3sm+qYEghkgG7pHl8txxuJ51JY56Kr+nt9Lv4heSGrnuR2szKqLJMpm3bvccyq+4ZI4xGO+DEISVlx62m9nTOaeUU3cV7Ps3t872/AnGdbSe+40XSIW35Zc9xGjGOZHlU+kFiqzKuHwmDjkNM6aDTJ1SXL7bceDa0uX2XffkOO7hWWZ5HH7eTuj3eJP2G4N92YsCCxaNt7Gd6NtOVZwm4xUVxvv5ApxUm2+dvofW20I40t0YK7wb7RMpUqkpnlBL9Vx3cg8UXkxoPHKUpNbJ8/gv8Aho5IxUU96/X9svutqRAcBIUluZYiMHdkMzbm/wBUIKtjnuLyJqaxzfw2Sf4f5LLJGvO7/wAiNqS7yzd2+d65u2ytwkYIcpusUJzICM8KONU1a7Ltf/AZXfHl96Miwu1jgkGXDNNEQI5O7bAjlyTgHKgkaeIq84uU18vF+CEZaYP5lSzEoD3o7r0N4zH3gz3xjcYMOcljKQ+9jHPNK1vVb6vy+fyGTdXe1fn8hu3rxHjkVHZiXhyryBkCqmjQLjQ5yG1JA65OFwxakm15/b/0UyyWl0/H7QhLxBbqgdt8Wki7hkxAS0s28rR4/eBGDLk6kL4ZZweu62vxv/zyIprTXevoP2leH0lHjkQqGUqXuVaIkR4H7JTvRa5G9yJzkcaXHH+G1Jflvz57hnP200/zE96oLYkbfa3Ubhu48xkXGdxLr2SN31t3UjJGaNN1ttfOn4eAqS333rz8fJNsuaJO8E0hzcyNE5BSbdh3SMvJvfzyI+8M5Nvwp8kZSpxXu7+N/l++QQlFXb5PheoLcRd43eC0mTd70ejszTT7wZANZArB1OcEhfDIcG56q2tdt+F+XkeORJVfb6BPct3wc3Efo5mtSib6t6qSIQFjzmHcUHJIXgRrml0rRWl6qf7+NjKe92q2MraFxCbV1jBVjdh91pA5Ze7kG+AFXAyR1408ISU1fgEpx0OvI2aWD0M2wf11jFxnC7hnOrqJN7JbumCbuPai40umfqa624+n/RtUdOmzWm2pBJNPKZEV/TIFOoCywx3YaOZTwO7GMN4KrczUfTkopVtT+jrgqskW2zz+25mMBWWUSObkvGBKsxSPcYN6yswQMTH6udd3hpVccfatKtvluJOW31KpdoQ920bspjlTZ8b7vrPH3dmVMqAa5jkxkcxvLzqWiWq1yr/z/sopqvwL5dpQGYRSSRmM7QmlEqkERsno3dS5H+SYLIp8DvfwUuiSjdb1+oylG6+JHb3o34n75Bbot0J4+9UbzPLcHBgLAy76PEAQGzgDI3dM47NVvt/ruFPvZMlxA6RNJIu9cd0LwZG8sdkpMgP9UxSEjqwNbTJNpLjj6/oHVHkcNtI13HcpOy99FOtwCe6JligkSNmjV2ABVoQupywbnQ9NqLjXHAdSu7I9l7QBgQGYC4K34R3kwyvItqEJlY+oWVJVDEjmM0Zx9rjbYMZbfEeNrJHEyzss7G1ghuFEiyNIDdSsVSXJDSJG0RDAkKUXpipuLb9nbf8A0FOuWea7T7npBEciyosVqiyLoH7u1hQnHI5UgjkQRyp43p3/AHuCfJkGsAaKZCjEqiJscDVLEYQNGxRqIaKEbSGBTVExLsNadMVlMQouQtDe4oajVZ8YqGoNA7lHUbSdC0LBQYStqFcToFNqJuI1RQsXSMWg2USDIoWDSEprWZIpiP0pGUgNlQ7v34flSpjzImqhNo+joNhitzsprJjyQo0bJ0LajYHEWwptQNIthWs2kWRR1GoAitY1CyK1hANAYEmg2FCzSDoWTStjoE0oTmKwQCaDYyAJpWwiyaSxwSaDYQDSsYA0oRwp0KMWmQjGgVRE2GBRFHRsRTx2EkkyyDB41Tkk3pLjaLW4J63J8AGLFCyyQa0AhhaBrPjHWMD3VGzHQlaxQu7rWK0EEoiNB7nzrATGJHkUAhLFRB3KYYvp+NIx4lc0Hqr5fnSJ7lZcGe8NUTIsKCCg2PAXJHrWRmJdKYWxRSsawCtEIBSsagSlY1AMlYwp46JhLLRAKYUB0AVJpWh7Od3QoNgNSsZC2pWMhZFChrBIpWMLNKxkARShBNKMCaARwFUEYxaZCMcoqqJsMCikKMQUwrGpTomy+FjWYqKYgCdTgUEkDJOaj7O5ZJBGB7WtM0jjhm6hy3jsSgUlHdY+NM0DOQTxUAqR8IqwbCEJrAGC3o2Ixi2/340bJPYZDB86VsZWPFsAaFhaSHRRjpy/Gg0wqaRpTR+oNOVRXvHTKfsXRlyR+FWSOZ5B0cWFORSvktGSrcleAU24jaZLLb0yYrQhoaaxRTRVgoAx1hrAKVjWKZfv8qJrFOtEFiGQmiLdA9zWDqFuPvlWGQphS0OmLK0tDJiyKUdMWwpWMgGFKxkLIpGMgCKAyAIpRgTShHKKqkIxi0yEY1TToRjFNOhGNU0wrGoKdE2WRUGJY9RQDY0DrWNYyNOmv30rCt+Ri0AWPi140GayqOGlY6ZUltQsNjBa0LAOFnjU0NQHClbAeLX5/nToi5hrBWFux0UH4/Ws2BM2ktsx/CuVupnoQV4jGmt9a6EzifJTPa4VR76nGVs6Zqoozpoaqmc9kxiohUwDDmtwUTUhMltismB7CHipjWTSJ9/4UTWIKE8BRNaXIJg60RXO+BTjp9+6iKIZc1hrFMtYZMS1YdCmWlHTFsKVodC2FK0MmLYUjQyYsilaHTAYUrQyAIpRgcUoR6irJE2xqrTpCNjFWnSEbGKlPpFsYsdMoiOQ+OOmonKRTGK1EtRTHS0ZSKokpTORXHCPLxFARyOtDnj8R+NYW/AaQEeI6ig2OpGrY2m8NDjrnX5UrA5tFxtN3Gufr8KSwqdlsFsAMnjUpNvY6oVFWxvoeaClRpR17gS7P08qdZCM8TJGiCjLaAcTVLs5uDQstnl8MQQDwX+I8NT08vpUZ5Utjqx9O5bmpFdW6ZQkZ1zqdPM50rmlHJL2kd2OWKC0MmuNmguAnHjuHiR4H86osrUdyMunTnsBOivquoHq+II4gjka2OQ2ZGXNa610pnBIQ1nTahBT2lbUMJeLkfjWKxmnszPmiPIe+nQknXJO1r/NTCOfgBk5AfflRFsQ9v1/M1jaid4ug/GiNZO8fWmCJaLwo0HUJeM1qHUkIaOhRRSAZa2kZMWyUriOmKZKRxHTFlKnQ1i2SlaHTFMtI0OmLIpRiuNavFEWzf2p2eaCC0nZwwu0kdVAIKCPcyGJ453x8K2HIpzlGuDZceiKl5M4R116aVnMnbo2e0/Z5rK4MDOHIVW3lBA9bOmD5VHp8qzQ1JUUzw9KVGekeNa6dJyuVnsLLsS4jWW7nhs0cZQTfvW/1eRjyznwFcUusWrTji5P4cHTHo3WqcqHXHYljG0trPFdontiI/tF/wBXk58s58DQj1i1ackXF/HgSfRPTqxyUjAihzw1++ldTODVRtdnthtczCJWCEqzZYEjC40wNedQz5Vihqasv0+L15aEzaj7Mx/+4WZ8mH/NUPvMv/OX7+hf7nD/ANI/v6i9o7AkgCsxR430WWI7yE9D0pseeOR0tn4ZDP0s8S1cx8omjtx5Hw/Kns51I0rnZhjWFiQe+TfGAdBpofjUoZNTkvB0ZcThGLb95WMs7b1hkgAkDJ4AE4JJ6VpypC442zaGzUJ/8TB5Zrn9WX9jOmWGLf8ANiXW+zcqzLNGwX2iM6VKWXenFoviw7NxmmkfRQg0W6KRipckG0rJBvO3sxDePieXv1AHjTRyvgSXSpu2d2YwlAwX1zvY004YC8+fHPlSTtPc6McbVIlvNmNLIREirgBRrgtjxI9Zsa55CqRy6I+0yUsGuWyL7y1lVF3N0NGBggEAFRjQdPCoKSb+Z0aWkvgY73BWVZCAvesqSqOG8+iOP/sQPJzngKpF0Ryxs1vQs1X1Dk9Gxr7JIjEmhGTkcxgkZPhpSrMnPSaXTOOP1Oxl3Fv0GavFnHJ+CTaGyyixsxB7xSwAHs4xofjTY8qm2q4NlxvHGMr95WZ88eRoMff3wqi2YL1xszGj99UsmFBaM7KiDeZzhVHEn750JTUVb4DDHKctMVua79lFDd295bLNw7sknDHgrNkYPurn+9NrUoNryd33GKemWRKXgwdq7KeCRopRusuOHskHgynmD+Brpx5I5I6o8HLlxyxS0yRnGDoCSSAABkknQAcyaoKrbo337HBAvpV3b2ruARG3ruAeBf1gF89R41y/e3J/w4OS8ncuiUV/Ekk/Bi9o+zctoV7wq8cgzFLGcxuMZ0PI41x8M10YM8M11s1ymSzdPPDv28mA6VeiSZ6Ow7Fs0Kz3NxDZxSfu++9uQccrHkae/PhXHPq1q0Y4uTXg78fS+zqm6I+0XZGS2jWdJY7i3c7qzwnKhujjXGoI4nUY0NNh6mOSTg1UvDNlwOC1J2jzhSulwIaje2B2OkuYmuHlitrZTumeY4VmzgiNcje104gZ0GSCK4c3URhLQlcvCOvFhclqeyH7R7Bt3Dz2lzDexx6yiHSRBjOTHk50yeOfA1KPU+1pmtJR9PtcXZ4l1q8kSTEMtRaKpl0S11Qic0mfq9/2WuL3Z2yjbqrd1BLv7zBcb5j3cZ4+w1cOLqIYc89fk7MuKWTHGjJ/6s9of+VH/tUrsf2lgarf8DmXR5E7HfpYX/vJ/wCyi+hofZa/gfVi/aDrIJ/Rts5Zb+PfAKxK8xBHEpgL8GYH3VT7QyOGF132JdDFSy2+xBtLaL3UzzyZJcnd/oTPqIvQAfiedXw4o4oKCOLqs7yZG2P2RfvbTJPHkFCN4fzpn1kbqCPwPKlz41lg4sXps8seRNG7232esV9IEGFkVZcdC+Q3xZSffXJ0c3LCr7bHT9owUMu3fcv/AEepi9X+yl/4aTr/AOT9UH7M/nfRiLTZUoUZt5v9k/5VWWaH9y/E459LncnUWbQszDYypKN0zSKYojjK7pUs+Bw9n6da5HNZM6lHst2d+mWDpHHJy3sjHEVdNnmG1tZf2Vl/8f8A5a5sPvT+Z6HVfy8X/wAgww+r5/D3imbtgS0wKbSxLsFUan4AcyelLPIoq2Tx4HkkoxNKZwAI4/YTif525sfD76VzxV+3Ll/kd7klWPH7q/NjINTQkXhuQ39kZYnU5G9can+lM7vuyq1LXUkzq0XGj6zsmj0ByOvOnlNSFjBouExRiVjBYjAfGTnQZYadOApatbsbh8Gdty83V3nPEDOAQCTgcMkDj1rQjb2BklS3PJwSPdR3RXO6piEZ/q14f7pqsvZ2JRWrc/RJIwKmnZnFIMSFUiI1GXDLyYE8DQpSkxZSlCMWvja8ogv7QLqv7tvZxyPNTV8WS9nyef1OHTvH3Xx+hFtqL9nbeEbf8NPgftT+YnVRvFi+R52WPX8/yrrvY58ezozpodef0FOnsCapj7GV423o2KNgjK8cHiOlLOMZKpbixyyxy1Re4HoBkIiRS7yHAHieLMenMmm9RQWp7JC44TyzqPLL+28ytOiKQxghWJ3/AJnBJIz4fUmo9HFqDb7uzv8AtHJFzUV2W4jsLahr0M2ohjklA/qGFHw3yfcKbrZNYaXd0b7Ognlt9lZ5u6maZmmfJeUl2J8eAHgBgDwArthFQioLscmbJKc3J9ze2J+22Zf276i3VbiLP8B9ZiF6DMZ/vmuPqFo6jHOPfZno9LL1OnnCXbc8M0dekjzrodtS+lnYPPI0jKoQFuSrwH+PPnQxYoY1UFRWWeeR7s9Obc2mxZY5vVkvZkeGI+0EQxkyFf4dE+a9a8/bN1icOIrdnpfyunqfLPCOnz0+NelLZNnDDdpHtv0rNuTQWaaQ2tvHuLyLtkFj1O6qjPi3WvN+zceqMsj5bO7rZuNQXBj/AKP9otb7QtypOJZFgkA4MspCjPkxVvdVOuwqWJvxuT6TI1NLyZHbTZ6wX11EgwiTNugcFVvXCjwAbHuqWFuWJNlcq0zaR55xWaMma8NvXbFpHDKTPd9qIs2GyB0huPrDXH0lLPlv4f7Onq5tYYUedNrpz5V3uarg86E56lueu/SVDnaD/wBlF9DXB9nSrB9Wdf2l/N+hF2UvPRbmOYj1RlZMcdxxgkDng4PuqnVQ9bG49+xzdJnWHKm+DR2v2VeJy8KGa3cl4niG/hW1CsF1068CMeVTw9XGUdMnUlzZTq+jmpa4K4vxuN2N2YeVg0qtFAhDSPICmVXUqobU54Z4fShm6qMVUXcnxQOl6SblryKoryFtuX0m4kmx6pwqAjXcUYGfPU++hhj6eNR79yPV9R62VyXHY1exVvu3Sn/NyfhUesd4q+KLfZj/AI/0Y6x2hcAq3eO+DkqxyGHMGhPFiaqkhYdX1KlqttXwVbW2fvETx5KycQcko/NTngPp8KTDk0rRLlfmV6rp/UazQ3T/ACZIuzW6VX1URXSy8Gtc2BZLYfyxYP8Au1zQyJOfzPQngco414Q79XcNKX1aKy6e0kXxWW4u6uct7beH8oNReTU7ZaHT+nHSuXyz4WXhj3UfUGWGuwyK0xSuY8cdDUjClgRx9YfIH8PjUmyyPM7f2kIzpp4VWAsjAbtQx0HHpx061VxI6mTO73GhBIyMrzIb2sZGmnPlRi64Jtaj1vZ23iCCKMDVyWI1G9gb2D0VcDPVh1qWSTu2XxxSVHoZLakUwvGDJD6qjpn60VLdgcPZQkKMFW9luPgeoprd2uSWiLTjLhkG2LXAiXjuqwz11FWwT3kzl6nBShHwjztxbnNdilscHptMjurXXhTwlsDNCmMsdmvIwRBkn4AcyT0oZMsYK5EseCeWWmJrzxNArRwRylyMSz92+T/TEcaDxH11rli1kerI1XZX/k7ZqXTx9PDFt95V/g89cWW7oyMueG8pXPXGeNdsZ6uHZ5koSi/aTXzHdnJlguUkOikNG55BXxqfIhfdmp9RF5MbS55OrosyxZblw9ibaXZ14GKCN3TJ7p0UuGU+yPV4NjTHhT4+pjONt0+4Op6TLCfsq12opktDaWMyuMT3uFEfNIV4l+mhb+8B1qev1s8Wvdj3+J11926dqXvS7fA8i9p4fAcfKu9TPNuz09l2c9ERbie3knnOsFskbuiEcHnZQQCOn1Ps8WTqvWl6cJKMe7ff5HrYel9GPqSVy7L9Tzu2ra6md57iKfePFmikVEXkoyuFUZ+fU114cmHGlDG1+KtnJmjmm3OaZiy2fTjV9fkjF07s9n2v2c20I4b+3UyN3YiuY01eN0yc7g1OrEdcbp4cPP6TMunlLDk23tM9PqYPPBZMe/kh7E9m2Wdbu4Robe1/as8qld5lHqBA2pw2DnwxxNV67qoyh6cHcn4E6TDOMtc9kjyHaC4NxcTTkEd7IzgHiFJ9VT4hcD3VbHBY8ah4J5M2ubZjvBStDKZpxT0UcskzS/WcjLGrOzLECI1J0QNjIX4D4VlCKbaW75EyTlJKMuFwNS5Jo0c9pOzQe6mlbfdmdiACzanA4CkjCMFSVIXLnlklb3ZpWlnIeRpZSihIwnLhHodlWtxH+7d0B5A+r57p0zXNklil7ys7sEOqj7jaNKWwmk/eys3gTp/dGlRWTHD3UdEuny5P5k7Dj2Wg4uPjQeaXgaPR41yyu3jjQ5DEHqM/WpylKWzReEMcHaY1Z4hw/ClamyiliQYv1AIAODxGdDS+m3yMs0UqQP6yH8oo+k/IPXXg+/WrdF0++tb0TfeWG21DpjHwpfRGfUMNdpsefyFB4kFdQ2OS8Y8/pSuCKLK2VxSk86m0WjKxs0QYYzg8QeYPWlKHiO2lmVXLqzDHtoCceZxgD/SwPGqRkI0eM2AkDyj/ALRqTkLuKCca8e8wfhVdexPSfpOyNmxMCB3jBvaOgB8Mjl76k5seMEblpZxxeyAumPAAch4c6m7ZTZDpJcVkhXIQ92tOosR5IiWu0plCQjyQFyTxn+Lhw8KZRkhHOD7k7wxn+L606lJdibjB9xNxs9W4MPiKaOVoTJgjLuJXZrocozKcYyDyp3ljL3kRXTTi7g6FTLcjhK/xox9J/wBKElHqVxNmRfrM2rszY4Z1xXTjeNe7sceaGeXvuzLk3xxzVlRyuMlyFFtqeMbqSuo6cQPLOce6klgxydtFIdVmxrTGTozLraLElmZmY8SxyT7zVYwSVIlOcpu5O2Rtfnqeo8CKfSZWnaKm7UXX/qZf71T+7Yv7UdX3zqP7yS67R3DqUeeVlbQqW0I8aaPT44u1FJgl1WacdMpNoynvPGq0S0jLPbMsLb8MjxseJU4zjhvDgffQnjhNVJWVx5cmN3B0c2r2gnnx30zyAahScKD13RgZ8cUMeHHj91UUnny5PeZjzXFMzRTJHmpCystsdjSvwU0NSXIkp3wj0Fp2ZIGZHVR4nFD1fCISjJ8tI1raytk4vvn+kE/PhQ1ZHwqIv0Vy7NKO9hTggHi5A+VI8c3yxlnxx4j+I3/pEg5qP9FfxOlL93sp97l2/JH3/STPDePmcfIUfuyEfWzuqYX69zxKj5/XND0EMupyMFtrj+fPln8hWWNeDa5sX+tqPpoGqfc6Nqmj6aDqkENqGh6aDql5DXaPjW9NG1yGpek0rxo3qSLo5iQKm4pMupNqy63zUZHTCzSgA5moSOuCE33aKGEcd8jpw95qWls6Y0eV2j+kGUnESqOh4n50VjHtGHP2pvH/AMsw/wBHSjpQUQteTk7xkYt15/GtSGLYNv3i8Jn95zQpANSy7bTj1ZcMOpH5UdHgi32ZuW3aUNyx8x+dOopnNkco8DpNpZHLzFWjjOSed8MjkuT1q0YHNLK/JLJcHrVVBHNLLICK5bOhOfCmcI0CGWbezBn2m+dSffWWONDSzZL5BTbbj+I0HhiMs2RdxqdpnH8WfPX60r6eD7FY9TmXcpi7TBvaVTSPpvDKrrZf1I621oG9pSPLWh6M1ww/esUveiJkjt34Pjz0pl6sewj+7T4dGfddnwwyjA+X+FOs7XKA+li/dZg3uwJF4VaOZMR4GjFubSReOaqpoX0jOlZhxzTWMsdEzzGtY6ghTTmhY6xoW05oOQ6ghTSmlbHUULLmkbH0np32/K2m+QOier8xTKEV2OGUZMFLsnU8fHU09kXgsct23U1tQV0yDE3UmhqHXTxXCDW4xQsf0QzeeNAZYj4XtAPpHfT6wfSPhfGsb0kNS9NYRwKI5yaJJqi63NAmzTt/dSsVGtaSjhUJo6MUlwVC6C+FTcLLLJRm7W2sceHIdam8ZaOY8tOzOck+7kKGgqswUNlmkaLRyWacGy9OFSkdUXsOGy/ClGsIbL8KILJrnZuOVUic+Vi4YCKfSQeRPZmnbsfI/I1WDOPLGhjGrxOKQhzVkc8mVQTAIcAButTlFuR0Y5pQ+JjzOc68atRK7JpHrFYomd6BZIQ5PEfKiG48MBbo8yaIssafB81ww1GfvypiDgdj2mw5nPX/ABrUhNFcMqi7RSD+LPg2tK8MH2Cs2aPDsd+vI3/eRjzX8jS+jXDKLq3/AFR/ATLbW0nBt09G0+fCtU12HWeD718zLvezZ4pgjw1orIu5ZTMG62Y68RT2mPHIZ7xkViqmhRFKyiaFmlGNNDTWR0DllrDaBgn8axtJ0z+NYOk+EvjWDpO9740A6TgkomYwPWoRsfGK1E3MpixRo55TLYW6An4ViUpIthmoUTZbDOKFE2yuO8oOAPUaGvc880ugZ5DKlk32z8PKlcBo5qHQwVOUC8MpsWFnzNc80d+GXc1EgqLidXqFMdvStDqYZt6FBcyae1BFOkSnK0ZVzaYq8ThyEytg61XR4I+r2Y9+oqkfic867CDVUQYmVscKZIRvsSSv1omjZJK1A6oWSSMPKtRdE4Y8Rr7xRQJuPcXJJ10NMJ8mJ32HDB+FYz+IqSYdCPjTCqPgQZffWBoFNPRGUADckc61h9JMbFtN11DEeWlB0weiuxanaAnRwG8xr8RSaF2G0zXxOSPbyf0n4itTRtTXKM+62RzQhh4UCsMpky2hB4Up0qYrvCaKOlwDV6YWhivRAMElCjWH3tajWEHNahXNIMZrUJriHG1YWTK43pqOWTHJLWJNjO+PM/flWCkmrRRDcdNawkkVpcdT+VaiTHLc58BWojJDkuNMa1mhIvsPt1pHsVitTNazh11qE5HZhw77m1C3SuVo9FSpFcNI0FSH79LQ+o+DVqNqALUaBqI7hRTxTITaMueMV0Rs4siQpF01PuqpFJd2JnbHj0pkJNCGweB16c6Yk13JpGJOtMa6FSoOVag62StGKND+rInmA6YrUMpuiWRgOFENkjyCiOiZ56w2lk0knOgWiuzFvJWsKiJY0LHoBmpWxkgGehqGUQO9NDWNoQyO+ZeBIraxXhTKBtc8wD51rQvoPszLBpFI9OggaZSFaDBp1Ii4j48e+mshJsaHFYn7QXfAcM1rNpbAM5POsUUEg1zWFc13HxnHE5okZu+B0clYk0OBGNdawm/YEStyB/CiM6HRS+/6ViTiVxy1hHEsg1pXIR4zVtCTipyZSCNmA4Fc8tzui6RXFL40jQ2ssW5pdAVko6bihpDrs+W5P1rOJlNg96dc0aBqYt5M5+P50yQjlZnzHpV4nHP4EE7Y4nWrI5pbPcm745o0ZTsF5DWQWrA72iJQl5elEFCJJOtEdEkzdKwyIZvhQKxI5W+/vShZaKJXf3UtlUhLtQ1FEhRehY+kEvW1B0gF6WxqAJoNjJC2NK2MkKJpbHoAtQ1DUNzRs6AgaawBb1NqJvGmd3q2oHpRPt+jqD6aCU0ykyc0kOU45CjZCVvuOD0bJOISyVrFcQ1mrWK4DBIOZo2LobD74ngPhQ1A0LuPgjY8q2oGxo28HWl1CmjBjhS2I42aEBrMyiUrcUtD6qHx3Q8q2kDlYwXXSlo1n3pJJ99DSjamUR3HDxJoaRlNgvcnPGiooDk7BNxx18aNCuRHNcdKdIjJkksuaoiTjZNJJRTBoFi5ojpAPLWG0iHmog0k8k9EGknaToa1jaRLy9aBRIlkpWVRJL9//lIy8SdqWyqFNQsdAE0LCCTWsIBNCxqAY0jYyFk0LGQBNKMNDUbLhBqNmOhqNgo7mjYDoaipAas7vmjqYuiPg7mimDSlwGop0yUmk9zu6a24HKIxU91NZKUh0SAUGycpNliPQsi4lUMtYRorSTFYCQ+Kc0B0ipJj1rGoqSWiI4jhJRJtHd/HOhQtHVn1Gvj9/ChQTqXvDzP4UA7gNdE8jRM0EZjxxRFoDvTqMcPs1rBpJ5TWs2kndsUUw6RLy01moRJPRsKQppq1jaBbzULDoJpJM1rCoiGmrah1AW0njQsZRFtJQbHURT0rHQlqRlELNLYyAJoWMATQsKQDGlsZCzQscAmgMHmiWOisA6GrWY7vUbAMWXFNrojODY1ZBRUiLiwlAqkdzOTGZp7Ju2cBrGoNTWBQav0rMDiND0BWhyS4opiONj0nJoMGkoD4oBothnzRBVFImxwphKs76QQKIukLvsgk0rNpDjl+n4GgLQyJtBpz/KgGjvf8vOiDSEZfv799YGkS0mOdYNE7zY++VY1CXnrAolklpkzUJaStYVEQz60LKJAF61jKItmoWHSJZ61h0izWsYWWoWPQOTWDSAMnWkbG0gsKVhQs0rGANKMA1CxkAaAyANAY/9k=

Befejeződött a 2014-2015-re szóló H2020 munkaprogramok 2015. évre vonatkozó felülvizsgálata.

 

Az Európai Bizottság a július végén tette közzé a frissített munkaprogramokat.

 

 

 

 

EIT CHANGE Awards 2015

http://eit.europa.eu/sites/all/themes/eit_foundation/logo.png

 

Az EIT CHANGE díj célja ösztönözni az innovációt és a vállalkozói szellemet az EIT KIC tematikus területeken .

A verseny jelenleg nyitott és a beadási határidő:2014. november 17. Honlapon.

 

Innovációs díjak

 A Horizont 2020 program másik újdonsága az innovációs díjak bevezetése, melyek célja az áttörő megoldások  az európai társadalmat érintő problematikus területeken, mint pl. az energiabiztonság, éghajlatváltozás, közegészség, öregedő társadalom stb. Az innovációs díj ezeket az áttörő megoldásokat pénzbeli jutalomban részesíti. A díjakat 2015 elején hirdetik meg, és 2016 nyaráig lehet rájuk pályázni az alábbi témakörökben:

 

Általános link: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?lg=en&pg=prizes

 

Elérhetőek a JTI-ok pályázati felhívásai

 Öt JTI (Közös Technológiai Kezdeményezés) tette közzé július 9-én pályázati felhívásait:

 

 

 

EUROSTARS

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSExMUFhIXFxgYFhYXGBQYGBcbGBUaFxkXGhwYHCggGB8mGxgYITEhJykrMi4vGh8zRDMsNzQtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQsLDAsMjAsLCwsLCwvLC0sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMsA+QMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABgcEBQEDCAL/xABKEAABAwIDBQQECwUGBAcAAAABAAIDBBEFEiEGBzFBURNhcYEUIjKRIzVCUnJzobGys8EzYoKSohU0Q2OD0SQ2dISjwsPS4fDx/8QAGgEBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAMEBQIBBv/EADERAAICAQMBBQcEAwEBAAAAAAABAgMRBBIhMRMyQVGBFCIzYXGxwQVCkaFS0fA0I//aAAwDAQACEQMRAD8AvFAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAddRO2Npe9zWsGpc4gAeJPBepNvCPG8EHxnetQwktjz1Dv8ALADP5nEX8QCrUNFZLrwQS1MF05IjXb5Kl37KnhYOWZz3n7MoVmOgj4tkL1b8EauTetiR4Phb4Rj/AMxKkWiq+Zw9TM7oN7eIN9oQPHexw+5y8ehr+Z77VM32G75hwqKUgfOieD/S+34lDL9P/wAZfySR1a8UTvANsqKssIZm9of8N/qP9x4+V1Usosr7yLELYy6M36hJAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAhO2+8SGhvFHaap+YD6sf0yPwjXw4q1RpZWcvhEFt6hwupSmP7Q1Na/PUSF9jdreDG/RbwHjx71q11QrWIoozslPqatSEYQBAEAQHCAnmyO82ppSI571EHDU/CsH7rj7Q7ne8Kpdo4T5jw/wCizXqJR4fJdeC4xDVxCaB4ew9OLT81w4tPcVlTrlB4ki9GSksoz1wdBAdNZVNiYXvNmjj9yjtsjXFyl0PG0llna1wIuOB4LtPPJ6cr0BAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAVrvP2/NPekpXfDkfCSC3wQPyR++R7gevC9pdNv8Afl0+5Vvu2+6upSjnEkkkkk3JOpJPEnqtUohDwIAgCAIAgCAIDb7MbRz0EwlhdppnjPsyN6Hv6HiFHbVGyOJEldjg8o9FbN49FWwNnhOh0c0+0xw4td3j7dCsS2uVctrNKE1NZR3YjiscFg/Nci4sCb+fBU79VXT3hKaj1Ivj+NCcNawODAbm9rk8BwPisfWaxXJRisIgss3cIycH2jbHGI5GuOXQFtjpyBuRwU2m/UFXBQmnx5HULcLDJHh9eyZuZl7XtqLf/q1Kb43R3RJoyUllGUpjoIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgIpvF2pFBTEtI9Iku2EdD8p9ujQR5kBWNNT2s+ei6kN1myPzPO0jy4lziS4kkk6kkm5J6m62zNOEPAgCAIAgO+iopZnZYo5JHdGNc8/0jReSko8t4OlFvoSOn3c4m8XFMR9J8TT7i5QPV0rxJFp7H4GuxrZOspBmnp3tZ88WeweLmEgea7hfXPiLOZVTj1RplKRhASbd/tU7D6kOJPo77NmbqdOTwOrfuuFBqKe1jjx8Cam3ZL5HoWqpo547GzmuF2kd40c0r5+6mNkdskaLSkiu5WWcRe9iRfrY2uvlpLEmimzKwimbJMxjj6pOvkCbedlLpq1Zaoy6HUFl4LBijDQGtADRoAOS+mjFRWF0LiWD7XQCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIDzhvFx81lbI8G8UZMcXTK0m7h9J1z4WW5pquzrS8WZl890yMqchCAIAgO2jpXyvbHGxz5HGzWtFySvG1FZZ6k28Is3Cd3MFJCarFZQGgX7Frjbua5zdXu/db7yqE9XKctlSLcaIxW6w0OPbwJHAw0LBR0o0DYw1sju9zm+z/CfMqavSpc2e8yOd7fEeEaTZ/HamGpikZLIXZ2ggucc4LgC1wJ9a6lsrhKDTRxCclJcnpiogbI1zHtDmOBDmnUEHQgrCTaeUajWTyvikDY55Y26tZJI1p7mvLR9gX0EHmKbMiaxJpGMujkIC89zeOmekdTuPwlPZoP8AluBye4hw8AFka6rbPcvH7mhpp7o48iTYfs3GzWT4R3fo0eXPzWHT+n1w5n7z/r+CSNSXU+n7PMEjJYjkLXAlvEEX1A6aXXr0EFYp1vGH6DslnKN0r5KEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQGh26xX0WgqJgbODMrPpPORp8i6/kpqIb7EiO2W2DZ5nAW6ZRygCAIDY4Bgk1ZMIYG5nHUn5LG83OPIBcWWRrjukdwg5vCL1wTAqPBaV8zyMwbeWZwGZx5MaOQJsA0c+qyLLJ6ieF6I0IQjVHJTG2W1cuITZ33bE0nsor6MHU9XHmVqUURqjhdSjba5s0CmIif7p9kXVM7auRpFPE7M0n/EkadAOoadSeoA62p6y9QjsXVlnT1bnufQn+8bbhlFG6GJwdVvFmga9mD8t3Q9Bz8FS02ndjy+hZuuUFhdSgSfetkzQgO2kpnyvbHG0ukeQ1rRxJPJeNpLLPUm3hFsbM4rHh1XTYXEWuLnH0yX50z22Yxp6NIA8+t1nWwdsHa/T6F2ElXJQXqWws4thAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAVzvxqi2iijHy5238Gsc78WVXdAs2N+SK2qfuYKQWsZ4QBAZOGYfJUSsgibmkebNH2knoALknoFzKSinJnUYuTwj0ZsbsvFh8AjbYyGxlk5vd+jRrYfrdYl1ztll+hp11qCwint5215rp+yjd/wsRIZbhI7gZPDkO7XmtPS0dnHL6spX273hdCIUlK+V4jjY57zwa0FxPkFZlJRWWQJNvCLCwbd/FTNFTi0zIo+IgDvWd3OLdf4WXPeqU9VKb20rPzLUaFHmxnbtJvTOT0fDo+xiaMokLWh1hp8Gzgwd517gV5Voud1jyxPU+ECtZZHOcXOcXOJuXOJJJ6knUlX0scIqt56nyh4AEBOoGDB4O1db+052Hs26H0WN3F7hwznkOXDreo328sLur+2WV/8ln9z/oh2H1RjnjluczZWPuTrdrw65PW4VmUcxa+RBGWJZPVbTcXXzxrnKAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAq/fuwmCmIBIEjySAbD1Bx6K/oO8yrqu6imQ4LUKAugGYdUBeW6DZT0eD0uVvw8w9UEasj5DuLuJ7rBZOsu3S2LovuaGnr2rL6m93gzO9FdEyoggdL6rpJpOzDWH28vNziNLd5UOnS35abx5Elr93CeCnW0OFU/7WpmrHj5EDOyj8C9+pHe1ae66fRKP15KW2qPV5OyTb+SNhjoYIaOM8SwZ5T9J7hr42ui0qbzY3I97dpYisEUq6p8rzJK9z3ni57i5x8yrCiorCIG2+p1L08CA4QE5wugjwuJtZVNDqx4vS0rvkdJpRxFuQ7uvs1Jydz2Q6eL/CLEYqtbpdfBEOr62SeR80ri6R5zOceZ/QAaAcgAFajFRWEQNtvLMaTgfBdILqes4PZb4D7l82zYOxAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAQXe7iFRT0sU1PK6MiYNeW21a5juIIIPrAe9W9HCM5tSXgQaiTjHKKpbtxVH9oylmPWSmgJ/pa1aPs0PDK9WU1fLxx/ByNtHjhR4ffr6M3/ANy89nX+Uv5HbPyX8G82L2irKuthgj7CFhdmk7Knhb8G31nC5aSL+zfvCiuqrrrcnl/VskqsnOaSLzWSXzzfvFxo1dfM+/qRuMUf0WEgkeLsx8wtzTV7K0vPkzL57psjSnIQgCAIDmNhcQ1oJcSAABcknQAAcSgJ7SYfDg7G1FW1ste4ZoKa92w9JJbc+g93Mim5Sve2HEfF+f0LKiquZdSFYniEtRK6aZ5fI43Lj9wHAAcgFahBQWIkEpOTyzGXRyd1DB2kscfz3sb/ADODf1XknhNnsVl4PVzRYAdF86bBygCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgI3vEww1GH1EYF3BudvjGQ+3nYjzU+mnssTI7o7oNHm1bhlHKAtHcPSAzVUpGrGRsB+m5xP5bVn/qEvdii5pFy2Wzi9T2UEsnNkb3fytJ/RZ0FmSRck8LJ5Uv11PMr6ExzlAEAQGbg+EzVUohgjL3npwaPnOPBo7yuJzjBZkzqMHJ4RM5KmmwYFkJZU4nYh0trxU1xYtZ1dxHXrb2VVxPUcviP9ssZjTwuX9iCVdS+V7pJHOfI43c5xuSe9XEklhFZtt5Z1L08CAlO7HDe3xKAWu2MmV3d2erf68qr6qe2p/PgmojmaPRixDTCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCA4IQHmjbfAjRVksNrMvni+rcSW+7Vv8K3aLO0gmZdsNk2jRKYiLV3DVID6uM+05sTx4NLw78Tfes/8AUFxF/UuaR9S0cepTLTTxDi+J7R4lhA+1Z9b2yTLcllNHliy+gMg5QHCAmGC7Cvcz0mteKSkHFz9JH9zGHXXvHkVWnqVnbDlk8aHjMuEdmL7ZMjiNJhkZp6f5cv8AjTcrl3FoPv8Ao8F5DTtvfby/6R7K1Jba+EQtWiucoAgCAurcngJigfVvHrTENZ9WwnX+J1/JoWVrrMyUF4F/SwxHd5llqiWggCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAhO9LZT02n7SMXqIQXMA4vafaj7zpcd4tzVrSX9nLD6Mgvq3x46ooBbJmmz2bxuSiqGVEWrm6Fp0D2n2mHx68iAVHbWrI7Wd1zcJZR6A2c20o6xoMcrWyEaxPIbIDz0PtDvFwsa3TzrfKNKFsZ9CH7Ybqu3ldPSSMZnJc6N9w3MTcua5t7A8bW/2VqnW7VtmiC3TbnmJFn7v4oNa3EqaLmWM+EeR3AkHzsVY9qlLuQbIuwS70kcN2mw+h+L6XtZhwqanUg9WM5f0+adjbZ8R4Xkh2kIdxZ+bIpjOMz1cnaVErpHcr8G9zWjRo8FYhXGCxFEEpuTyzBXZyEAQBAbzY3Zx9fUthbcMHrSvHyGDj5ngP/gqK+1VQ3fwS1VucsHpSlp2xsbGxoaxjQ1rRwAAsAPJYTbbyzTSxwdq8PQgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAICo96WwBu6tpW3v608TeN+cjB948+q0tJqf2T9CnfR+6JUq0SkLIDs7V3DM63iV5hHuWddl6eHKAIAgCAIDOwXCJquZsEDMz3e5o5uceQH/wB1XE5xhHdI6hByeEeidjdmI8PpxEz1nnWWTm936AcAOnfcrFuudsss0661CODfKEkCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAICttud2DKguno8scxuXRnSOQ9R8x32Hu4q9RrHH3Z8orW6dS5j1KcxLD5aeQxTRujkHyXC3mOo7xotOMoyWYvJRlFxeGYy6OQgCAIAgOEBKNkthaqvIc1vZwc5ng2P0Bp2nlp3qvdqYV/N+RNXRKf0L02X2Zp6CLs4W6n25DYveerj9w4BZNt0rHmRoQrjBYRulEdhAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAYOLYRBUs7OeJkjejhw7weLT3hdQnKDzF4OZRUlhlfYzudhdd1NO+M/MkGdvgDo4ed1dhr5LvLJXlpYvoyIV26rEY/YZFKP3JGg/+JlVmOtqfXggemmjVv2CxIcaOTyMZ+5yk9pq/wAjnsJ+R2wbu8TedKVw73PhaB733+xePVUr933Hs9nkSDDNz1U4gzTRRN6NzSO/QfaoZa+C7qbJI6WXiydYBuzoaYhzmGeQa5pbEA9zAA33gnvVSzV2T46fQsQ08IkyAtoFVJzlAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQBAEAQGkw7aykqKg00Mokla1znZQ4tAaQD61spN3DQEqWVM4x3NcHCsi3hM3aiOwgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCA1ePbQ01G0OqJWsv7I1LnW45WjU+5SV1TseIo4lOMerIzBvXw5zspfK0fOdGbf03P2Kd6K1IjWprJnRVcczGyRPa+Nwu1zSCD5hVZRcXhkyafKMLH9oKeiY2SoeWMc7IDlc67rF1rNB5AruuqVjxE5nNQWWZGEYnFUxNnhdmjdfKbEXsSDoRfiFzODg9sup7GSkso6sdxuCjj7aofkjzBt8rnam5As0E8iva65WPEROagss+8GxaKribPA7NE64Bs5t8ri06OAPEFJwlB7ZdRGSksowMd2voqM5Z52tfp6gu94vwu1oJHmuq6LLO6jyVkY9WanDt5lFPNHBF2znyODW/B2FzzNzcADU6cFLLSWRi5PBHHUQk8ImE0zWNL3uDWtF3OcQAAOJJPAKsk3wifOCF1m9TDo3ZRJI/95jCW+RNr+StR0VrWcED1EEb7Z7ailrQTTyhxGrmG7XjvLXa27+ChspnX3kSQsjPozcqI7I1tFt1RUTuzllvKOMcYL3N+lbRvgSp69NZYspcEU7oQ4bMfBN41BUvEbZSx7jZrZGlmYk2AB9m56Xuup6S2Cy0eRvhJ4TNxtDtDT0TGvqH5GvOVpyudc2Jt6oPIFRV1SseInc5xgsspDdxj0FJXyTzvyxOjkaHZXO1dIxwFmgngCtXU1SnWoxXPBRpsjGbbL2wXF4auITwOzRuJANnN1abHRwB4hZM4Sg9supfjJSWUabGdv8AD6ZxY+cOeCQWxgyEEcQcugPcSpIaa2fKRxK6EerNdR71cOkcGl8kd+b2HL5lt7eaklorUuhytTWyaU87ZGh7HNcxwu1zSCCDwII4hVWmnhkyeehh4xjVPStD6iVkbTe2Y6utxDRxd5LqFcpvEVk8lJR6kVn3sYc06Old3tjcPxWVhaK1kT1NZMqWrD4my2LWuYH2foWgjN63QgcVVaw8EyeVkiWIb0sOieWdo+S2hdGzM3ycSAfEXVmOjtks4IZaiCNzs7tZSV1xTyhzwLlhBa8Dhex4i5GouNVFZROvvI7hbGfRnZjOPejEB1PO9rixoewRFpc92VrfWkBve3K2vFeQr3eKPZT2+BxRbRxyVHohZJHP2QmyvDPZLi212uIzaXt0Xrqajv8ADOAprO3xO7BMdiqu27LNaGV0TiQAC5oBJbrqNeK8nW4Yz4rJ7Gal0NmozoIDrqZ2xsc9xs1rS4nuAuV6ll4D4KZ2Hw3+2a6etqwXRMLbRk+rck5I+9rWi5HMkdTfTvn7PWoQ6lGqPazcpFoYlsrRzxGJ9PEGkWBaxrXN6FpAuCFQjdOLymW5VxksNFbbq62SkxCfDXuuwukA6Z4j7QHLMwG/gFe1cVOtWIq0Nxm4G536/wBzg/6gflSKLQd9/T8ok1XcN7uq+K6fwf8AmOUWr+Kzuj4aNbvs+Lx9fH+F670PxfQ51XcMzdD8Vw/Sm/PeudZ8Z+n2OqPhorfbOFr9oHMeA5jp6VrgeBBihBB8leobWmyvJ/kq3c3L0LrpsDpo3NdHTwscz2S2NgLdLaEDTQkLKdk31bLyhFeBWe+vGnukiw+M6ODXyAfKc5xbGw9wIvbvb0V/Q1pJ2Mq6mTbUETrZvY+lpIGxdjG9+Udo9zWuL3W1OvK/AclTtvnOWcliFUYrBWe8PCv7KroKukHZtddwaPZDm6PaBya5rhp49yv6afbVuEyrdHspKUS25MUzUZqo9QYDKweMedo+5ZuzE9r88Fzd7u5FRbnsIhrKiomqQJXsDXND9QXSF2Z5B9o6Dj18Fp62cq4pR4KWmipSbkWxJsvRmWOb0eISxuzMc1oaQQNL5bZrcdeeqzVdNJxzwy52cc5wZ2IYfFM0CWNkgGoD2hwBta4vwXMZSj0Z04p9SkN1NDFLiUrJY2PYIpSGuaHAESsANj3ErV1cmqk0/L7FGiKc3kvKjpI4mhkTGsYL2a0BoFzc6DvWS5OTyy8kl0NRDsdQtlfP6NG6WRxe5zxm1cbmwdo3XoOald9jio54OOyhnODE2v2QpaimlHYxskaxxjkY1rXNcASNWjUXGoXVN84SXPB5ZXGUSJ7icTc6OenJJYwsewfNz5g4Duu2/mVY18EmpEOlk8NHTv8AOFH/AK//AKS9/T/3en5PNZ4Eu2P2cpDQ05NNCS+FjnkxtJcXNBJJIuVWutn2j5fUmrhHYuDB3xVj4sOLWXAkkZG4j5tiS3wOUDwuu9FFO3L8DzUNqHBi7ptnKU0MdQ6KOSaQvzOe0Oy5XuYGC/s6NB77rrWWz7RxzwjnTwjsTxyTHDNn6ankfLDCyN8gAflFgQ0k6DgNTrbjYKtK2cklJ9CdQinlI+dpKN8rI2sFy2ogedQLNZK1zjr0AKVySbz5P7Hk02uPNGhx3Bqo1U9VTsaZAym7C7mgOLfSWStOtwA2ZrteJAU1dkNijL55/rH2OZxfVdTZ7JYK6kNSy1ozJF2ZuDmaykgiLjY6eux/FR3WKe1/X7tncY44JCoToIDRbduIw6rI49hJ+A3+xTUfFj9UcWdxlVbs8crIIZY6ShNQXSZjJnytacgAabi3K/tDitDVV1yknOWCnROSTUVkmLqjaGb2YqSnB+ccxHuLvuVXGmj1bZPm5+SMfZ7d9VR1za+pqYnSZnPe1jT6xcwtOugHHpyXVmqg6+ziuDmFElPfJnG/X+5wf9QPypE0Hff0/KPdV3De7qviun8H/mOUWr+Kzuj4aNbvs+Lx9fH+F670PxfQ51XcMzdD8Vw/Sm/PeudZ8Z+n2OqPhorvav8A5i/7mk/LgV2n/wAvo/yVrvjL6ovdZBfKM2zJdtCwO4CekA8Pgz95K1qf/N6P8mfY32/qi81kmgVfv3HwFMf81w97D/sr+g7z+hV1XdRLd34vhlKDqDC0a9OFvcq2o+LL6k1XcRAcX3fVtDOanDHktFyGAgSNB4sId6srfHXhpfVXYaquyO23/v8ARWlROD3QNrsfvNdJMKWujEUxOQPALRnvbK9jtWHvvx6KK7R4jureUd16jL2y4ZZblRLRR+5741l+pm/OjWtrPgr6r7FHT/EZeDnAC50A4lZJeKtq9uK3EKk0uFtaxgved4B9UaZ9QQxt+GhJ04cFoLT11R32/wAFR3TnLbWZlRu/ndG+SqxOqlcGOdlY4sZo0m1iSLeAC4WqjlKEEjvsXj3pM0W4T9rVfQi/E9TfqHSPr+CPSeJk7/OFH/r/AHRLn9P/AHen5Gs6L1LC2M/uFL9RH+AKnd8SX1LNfcR3bR4JHW076eW+V3Bw4tcNWuHeD/svK7HXJSR7OCmsMqUYXi+CF74bS017uygvj+k5ntRm3EjpxK0d9Go4lwyntsp5XKJ9sHt1FiILC3s6hou6O9w4cM7DzF7XHK448VT1GmdXPVFiq5WfUl6rEwQBAEAQGLidGJoZIXezIxzD4OaR+q6jLbJPyPJLKwU7unxj0Grmoqk9mXkN9bQNlYSLX/eB0PcOq09XX2kFOPP+ilp5bJOMi7FlF4+GytJLQ4ZgASLi4BvYkcr2PuXuAV9vwpy6hjcBcMqGl3cDHI2/8zmjzVzQPFjXyK2q7hn7oa1kmGxsaRnjc9r28wS8uHkQQVxrItWt+Z1p2nBGLvt+L2/Xx/heutD8X0PNV3DM3Q/FcP0pvz3rnWfGfp9jqj4aK72r/wCYv+5pPy4Fdp/8vo/yVrvjL6ovdZBfKW3xUb6evgrWj1XBhB/zIXXt/Ll9xWpopKVbh/3JS1CcZqRb2FYhHUQsmicHMe0OB8RwPQjgQs2cXGTiy5FprKKm314mJp6eji9eRly4DX15LNYzxtrb94LR0MNsXNlPVSy1FFp4FQimpYYSR8FExrjyu1ozH33Kz7Jb5uXmy3FbYpGex4IBBBB1BGoPguDooffC9kmIhsHrS9mxj8vEyXOVunyrFo9y19FlVZl0KGow7FgveMHKAdXW18barJL5R+6R4Zi0jXGxMczQDzd2jDbxs0+5aur5pWPkUdO8WMt3a1jnUVUGXzmCUC3G+Q6DvWbTjtI580W7M7XgrncLMz/imXHaHs3Acy0ZhcdwJ+0K9+oJ+6/AraRrlFpYp+xl+rf+ErPj3kW30Kl3B/tKr6uL8T1o/qHSPr+CppPEyd/nCj/1/uiXP6f+70/I1nRepYWxn9wpfqI/wBU7viS+pZr7iNtJK1tszgLmwuQLnoL8ToosHYlka1pc4gNAuSdABzJuiQKJ3cgPxougHwIdUOFtAIjmDfAasHuWvqeKPe68fyZ9PNvHzL5WQaAQBAEAQBARHbLYCnxA9oSYp7W7RoBzAcA9p0dbroe9WaNTKrjqiGymM+fEizN2Ne0ZG4o8MGgAM4FvoiSyn9srfOz7f6I+wnjG4k2xGwow975jUSTSyNyuuA1p1vexJJPeSoL9T2qSxhIkqq2c5ySjEaGOeJ8MrQ6N4s5p5j9DzvyUEZOLyiVpNYZWcu6eaGQvoq58QPC+drwOhfG4Zh5K8tbGSxOOSr7M08xlg4O6mpmINXiL5AOvaSHyMj9PGye2xj3IYD08pd6RYmz2Cx0VOynizFjL2LjckucXEnzJVKyx2S3MswiorCIpi27ozYl/aHpIaO0hk7Ps7/smsbbNn55ONuasw1e2rs8eD/shnRunuz5E9VMsGux7BYayF0E7czDr0LSODmnkQu67JVy3ROZwUlhleN3W1cJc2lxKSOIm+Udqw/xdm8Bx77BXfbYS70MsrrTyXdkbzY7dxDRyekSyGeo1LXOFmtJ4uAJJLuPrE+5RXauVi2pYR3XQoPL5ZLcVoRPDJA5zmtkY5hLTZwDhY2KrQltkpeRNJZWCtTurqo7sgxKRkXzfhG6dCGSWPuCve2wfMoc/98it7PJdJG72O3awUUgnkeZ5xq0luVrCflBtzd3eT7lFdq5WLauEd10KDy+WTpVCcrzandeyonNTTzmnkcczhlu0u5vaQQWEnU8dVdq1jjHbJZRWs06k9yeCWbK4TJS0zYZZ3TvBcTI7Nc5nE29ZxOl7cVWtmpz3JYJ4RaWG8kSxndc0zGooqh9LISTZoJaCeOUtcCwd2o8FZhrHt2zWUQS0/OYvB8T7F4rK0xyYs7IdDlYQSOhLSCfC6LUUp5UD11WNY3G92I2Jiw0PLZHySSBoc5wDRZtyMrRw4nmVFfqHbjKwd1VKs6t4GxZxPsbTdl2XafIz5s+T94Wtl+1e6fUdjnjOTy6ntMckiwWh9Hp4oM2bs42szWtfKAL2ubcFBOW6Tl5kkVhJGq212VbiMTY3SviLHZ2ltiM1rAuaeNvEKSi51SzjJzZXvWMkKl3V1bx2b8Se6L5rhK4fymSytrWwXKhz/wB8iB6eTWHIm2yGyFPhzCIrukdbPI72nW4DTRo7h9qqXXytfJPXWoLgkKhJAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAIAgCAID//2Q== 

 

Az EUROSTARS az innovatív, jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző kkv-k támogatását tűzte ki célul, technológia területtől függetlenül. A legalább két különböző, a programhoz csatlakozott tagállamban működő intézmény együttműködésében megvalósuló projektek eredményeként innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön létre és ezek piaci hasznosítása a projekt lezárását követő két éven belül megkezdődik.

 

A pályázati felhívás itt olvasható:
https://www.eurostars-eureka.eu/applicationInformation

 

 

EUROGIA 2020

EUROGIA2020 az Eureka! energia klasztere, egy olyan piac-orientált program, amely az ipari vezetésű, alulról felfelé építkező olyan innovatív projekteket támogatja, melyek hozzájárulnak az energiatermelés során az energiatermelés öko-lábnyomának csökkentéséhez.

 

Az Eureka! energia klaszterének pályázati benyújtási határideje: 2014. november 21.

 

A pályázati felhívás szövege elérhető itt:

http://www.eurogia.com/projects/upcoming-calls.html

 

Coaching a kkv eszközben

 A KKV-Ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASMEA) meghirdette az üzleti coach-oknak szóló pályázati felhívását. Az üzleti coachok a kkv eszköz nyertes pályázó cégeit támogatják abban, hogy szervezeti –vezetői képességeiket javítva kereskedelmi növekedést érjenek el a kkv eszköz projektjeihez kapcsolódóan. A pályázati felhívás szövege elérhető itt: http://ec.europa.eu/easme/files/sme/SME-Instrument-coaches-call-text.pdf

 

Bio-Based Industries JU 

A pályázati felhívásokról  a hivatalos honlapon olvashat részletesebben.

 

Next Cut-off dates

EUROGIA2020

 

Call 03: 

1. Cut - Off Date: September 22, 2014
Evaluation Meeting:  October 9, 2014 in Brussels, Belgium

 

2. Cut -Off Date : November 21 , 2014  
Evaluation Meeting:   December 11, 2014

 

Call 04: 

1. Cut- Off Date: February 13, 2015
2. Cut -Off Date: May 16, 2015

 

Az EUROGIA 2020  pályázati felhívásokról  a hivatalos honlapon olvashat részletesebben.

 

The first COST Open Call for proposals under Horizon 2020

A pályázati felhívásokról  a hivatalos honlapon olvashat részletesebben.

 

IMI2 call előzetes (témák 

Az 1. Pályázati felhívás IMI 2 keretében 2014. július 9-én elindult. További információk és a pályázati felhívás teljes szövege megtalálható a felhívás hivatalos oldalán.
 

Graphene Flagship konzorcium pályázati felhívása

Graphene Flagship konzorcium az Európai Unió által indított kutatási kezdeményezés, amelynek célja a grafén minél széles körben történő felhasználhatósága, ezáltal munkahelyeket teremteni és gazdasági növekedést elérni. Az elmúlt tíz évben közel egy milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik ez a tudományos-ipari konzorcium. A konzorcium kutatási tevékenysége lefedi a teljes értékláncot, a a technológiai innováció fejlesztésétől, az anyagok gyártásán keresztül, az alkatrészek és a rendszerintegrációig, amelynek központjában a grafén egyedülálló tulajdonságainak kihasználása áll.  

2013. októberétől a Graphene Flagship konzorcium 75 akadémiai és ipari kutatói csoportot koordinál 17 európai országból.

 

2013. október 1 és 2016. március 31. közötti időszakot a FET zászlóshajó program finanszírozza, célja új partnerek bevonása, a konzorcium kibővítése. Erre vonatkozó pályázati felhívások 2013. november 25-én jelentek meg. A jelenlegi pályázatokra vonatkozó keretösszeg 8,7 millió euró és az alábbi kutatási területekről várják a pályázatokat 2014. február 05. napjáig:

       1.     Standardisation

       2.     Chemical sensor, biosensors and bio-interfaces

       3.     Membrane technologies: from nanofluidics to nanoresonators

       4.     Catalysts for energy applications

       5.     Functionalized materials for composites and energy applications

       6.     Functional coatings and interfaces in high-performance, low-weight technological applications

       7.     Integration of graphene and related materials (GRMs) with semiconductor devices: a scalable back-end approach

       8.     New layered materials and heterostructures

       9.     Passive components for RF-applications

      10.    Integration with Si photonics

      11.    Prototypes based on graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems

      12.    Open topic, dedicated to bottom-up blue sky research

      13.    Updating the Science and Technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems

 

A Graphene Flagship konzorciumról és a pályázati felhívásokról  a hivatalos honlapon olvashat részletesebben.

 

Kedves Látogató!

Székhely címünk megváltozott!

Új címünk: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.

Dear Guest!

Our Head office address has changed!

The new address is: 1116 Budapest, Kondorfa u. 1.